Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spolupráce s rodiči

Rodinná výchova je základem, na kterém stavíme při naší výchově a vzdělávání. Vnímáme rodiče, jako velmi důležité partnery, proto nám na vstřícných a konstruktivních vztazích s nimi velmi záleží. Pro lepší spolupráci seznamujeme rodiče s právy i s povinnostmi vůči mateřské škole, se záměry pedagogů, s náplní práce s dětmi i s možností podílet se na dění v mateřské škole.

V případě zájmu jsme schopni s výchovnými nebo vzdělávacími problémy poradit několika způsoby:
• formou konzultace s pedagogem;
je umožněno rodičům pozorování vlastního dítěte při společné činnosti a hře mezi vrstevníky (pokud projeví zájem)
zapůjčením odborné literatury
zprostředkováním kontaktu s dalšími odborníky.

Informace o vzdělávání organizujeme rovněž několika způsoby:
seznamujeme s činnostmi školy, s aktuálními tématy daného období na nástěnce
výstavkami prací a výkresů, staveb a nejrůznějších výtvorů a fotografií v prostorách školy;

otevřenými třídami - dle zájmu rodičů.Mohou po předběžné domluvě s učiteli vstupovat do tříd a účastnit se různých programů;
setkáními, schůzkami, aktivitami;

Informace o osobním posunu a pokroku dítěte organizujeme formou:
individuálních setkání rodiče s pedagogem dle potřeby


Zprostředkování odborného vyšetření školní zralosti:
Pokud je třeba, předložíme rodičům náš návrh na odklad školní docházky a informujeme, na základě jakých skutečností jsme k návrhu dospěli. V případě zájmu rodičů zprostředkujeme psychologické vyšetření. Při jednání školy s pedagogicko-psychologickou poradnou dodržujeme všechny zákonné normy týkající se mlčenlivosti, ochrany osobních údajů, listovního tajemství.
    Dojde-li k odkladu školní docházky a dítě pokračuje v docházce do mateřské školy, připravujeme v dalším školním roce pro tyto děti  plány pedagogické podpory. Při jejich tvorbě vycházíme z výsledků pedagogicko-psychologického vyšetření, z konzultace s rodiči i z našich pedagogických závěrů.

pokračování