Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spolupráce se Základní školou Luby a ostatními subjekty

V oblasti spolupráce se základní školou podporujeme vzájemné konzultace a návštěvy pedagogů a dětí mateřské školy ve škole základní. Informujeme o našich výchovných a vzdělávacích postupech, o přístupech k dětem, které do základní školy půjdou. Na druhé straně mapujeme adaptační úroveň dětí, které z naší mateřské školy odešly.
Přechod dětí z mateřské školy do základní školy bez stresu a adaptačních potíží zajišťujeme dvěma způsoby:
Vzájemnými návštěvami. Předškolní děti navštíví svoje budoucí třídy v základní škole, seznámí se s prostředím a s učitelkami, které je budou učit. Společně si zacvičí nebo zazpívají ( viz. Dohoda o spolupráci ).
Naším výchovně vzdělávacím programem podporujeme děti v získání potřebných schopností, dovedností, návyků i chuti dále se vzdělávat a získávat nové informace.

Spolupráce s Mateřskou školou Nový Kostel

Cílem je poznávání nových kamarádů, prostředí, výměna zkušeností.
Vzájemné návštěvy - sportovní dopoledne na zahradě školy.

Spolupráce s MŠ Erlbach a MARKNEUKIRCHEN
Cílem je hravým způsobem vzbudit v dětech obou zemí zájem o kulturu, zvyky, jazyk – společné dopoledne v MŠ( hry a činnosti ve třídě i na zahradě ).

Spolupráce s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Chebu

Na základě souhlasu rodičů provedou pracovnice poradny vyšetření školní zralosti u dětí,kterým je navržen odklad školní zralosti. Pomoc při vytvoření Plánu pedagogické podpory.


Spolupráce se Speciálním pedagogickým centrem v Chebu

Pomoc při vytvoření Individuálního vzdělávacího programu pro dítě s přiznaným podpůrným opatřením 2.-5.stupně.


Spolupráce s kulturním střediskem
Účast na kulturních akcích – divadelní a filmová představení.
Spolupráce s klubem důchodců
Zapojení do projektu Celé Česko čte dětem - pravidelné návštěvy v MŠ.  Na vánočním setkání důchodců vystoupení - kulturní program dětí z MŠ.
 

 

zpět