Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky k předškolnímu vzdělávání

 

Zařízeni a vybaveni

Mateřská škola je účelové zařízení o dvou třídách.Má dostatečně velké prostory a uspořádání pro individuální i skupinové hry a činnosti.
Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek odpovídají počtu dětí ,jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. Děti si mohou kamkoli volně dosáhnout a potřebné věci si samostatně vzít a zase uložit zpět.Byly zakoupeny nové židle a stolky.Z části je vyměněn nábytek a hrací koutky ve třídách.
Ve třídách jsou vytvořeny tělovýchovné koutky pro spontánní pohybové aktivity dětí a také je využívána cvičebna DDM, který sídlí ve vedlejším pavilonu.
Vybavení pomůckami, hračkami, materiály je průběžně doplňováno a pedagogy plně využíváno.
Ve třídách mají děti možnost započaté drobnější hry a činnosti opustit, nechat je rozpracované a následně se k nim vrátit. Tuto možnost nelze zaměňovat s běžným úklidem hraček, které nejsou právě využívány. Výjimkou jsou větší stavby, které by zabíraly značnou část prostoru herny a následně by zabraňovaly v dalších činnostech.
Prostory mateřské školy máme vyzdobeny a dekorovány výrobky dětí, výtvarnými pracemi a další výzdobou, blízkou dětem předškolního věku tak, aby byla příjemná, vyvolávala pocit bezpečí a zároveň je vedla k vlastní tvořivé činnosti.
Vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy. Televizní pořady nejsou zařazovány do běžných dnů v mateřské škole.

 

pokračování