Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika školy


Mateřská škola je postavena v blízkosti panelové zástavby a je jedinou mateřskou školou ve městě.Byla otevřena roku 1973. Okolí poskytuje zajímavé vycházky – rozhledna, památné chráněné stromy ( Lubská lípa ), les. Nacházíme se v příhraniční oblasti a tím se nám otevřela možnost spolupráce s mateřskou školou v Německu.


 T
řídy jsou umístěny v hlavním pavilonu a mají názvy Hvězdičky a Kytičky..U třídy hvězdiček a kytiček je šatna a veškeré sociální zařízení, odpovídající hygienickým požadavkům.  

   Pro mateřskou školu je připravována strava ve školní kuchyni a je servírována ve třídách. Školní kuchyně se nachází v hospodářském pavilonu. Kromě kuchyně je zde také sklad potravin, technický sklad, ředitelna, kancelář vedoucí školní jídelny a prádelna se sušárnou.

   Na budovu školy navazuje zahrada a hřiště. Poskytuje dětem dostatek prostoru pro mnohostranné vyžití. Děti mají možnost jezdit po vybudované dráze,využívat velké hřiště, hrát košíkovou, zdolávat horolezeckou stěnu,žebřík, skluzavky, houpačky .

   Další možností jsou hry a pracovní činnosti v pískovištích, které jsou zastřešené a výhodou jsou altány.V letních měsících využíváme sprchy.Terén zahrady umožňuje dětem v zimních měsících jízdu na klouzáku.
Nově vybudované dětské hřiště slouží v odpoledních hodinách veřejnosti.
Provozní doba školy je od 6.00 – 16,00 hodin / v pátek do 15,45 /.

Provoz probíhá ve školním roce zpravidla od 1. září do 30. června. Provoz v letních měsících je přerušen na čtyři týdny. Přerušení provozu sdělujeme rodičům dva měsíce předem.

 

pokračování